edrizzi® in Anwendung Autozulieferindustrie

Benefity systému edrizzi®

edrizzi® Effizienz Wirtschaftlichkeit

Hospodárnost

Přestavba mokrého lakování na suché snižuje použitím vzduchu několikanásobně náklady při lakování:

 

➀ Odpadá použití vody při oddělování Overspray
➁ Odpadá drahá likvidace lakového bahna jako zvláštního odpadu
➂ Odpadá nákladné a na čas náročné vynášení lakového bahna
➃ Odpadá použití chemikálií (prostředky na koagulaci, odpěňovač a baktericid atd.)
➄ Redukuje se koroze kabinové techniky
➅ Bez pumpovací techniky odpadají náklady na údržbu
➆ Redukují se náklady na čištění zařízení
➇ Kvůli rozloženým boxům je dodávka a skladování úsporné

edrizzi® Effizienz Benefit

Efektivnost

Absorpční kapacita vždy podle rozstřiku materiálu na povrchu 100 kg/m2 a více. stupeň oddělování → 97% při odborném použití a dofiltrování edrizzi®

edrizzi® Effizienz Nachhaltigkeit

Trvalost

Cenově výhodná likvidace zaschnutého laku (například ve spalovacím zařízení), žádné chemikálie

edrizzi® Effizienz Ergonomie

Ergonomie

Hladina hluku v lakovací zóně klesne o 15 až 20 DB; žádné obtěžování zápachem z mokrého vymývání

edrizzi® Effizienz Flexibilität

Flexibilita

Jednoduché dovybavení stávajících systémů; vhodné k použití na všechen povrchový materiál; výstavba a možnost rozšíření zařízení; bohatství variant dofiltrovacích systémů edrizzi®

Každá zkušenost s povrchem je různá. Existují nespočetné oblasti použití, které vidí tým edrizzi® jako výzvu pro řešení systému a vývoj.

edrizzi®

výrobek od Brainflash

edrizzi® auf LinkedIn  edrizzi® auf Google+