edrizzi® Vario Farbnebelabscheider

About

A

Box jako základ

Geniální tah systému edrizzi® Vario spočívá v úkrytu nenápadného boxu: barevná mlha je vedena podtlakem do komplexního systému z hran a otvorů, aby se docílilo maximálního příjmu. Zvyšování příjmové plochy, uspořádání různých systémů vedení a využití odstředivé síly umožňují radikální příjmovou kapacitu systému. Tři různá řešení podporují vlastnosti různých materiálů povrchu při příjmu. Tímto vývojem je pokryta každá oblast použitív lakýrnictví a typy edrizzi® Vario nahrazují dosavadní systém edrizzi® Automotive. Zpracování žáruvzdorné vlnité lepenky (certifikace DIN4102, Zkouška těžké hořlavosti třída stavebního materiálu B1) činí systém edrizzi® Vario bezpečným a stabilním při použití.

B

Od boxu k systému

 

V praxi je každý proces nanášení krycí vrstvy nezaměnitelný. Při každém použití vzniká jiná situace při lakování, která záleží na materiálu, velikosti zařízení, použití a hospodaření se vzduchem. Z toho vyplývá stupeň oddělení a příjmová kapacita systému edrizzi®, který může zvládnout až 99 % Overspray. Po dlouholeté zkušenosti s naším systémem jsou výsledky vždycky rozdílné, ale vždycky radikální!

 

Proces edrizzi® se používá v provozu s proudícím vzduchem. Boxy z vlnité lepenky se montují na principu stavebnicového systému v libovolné velikosti do celkové filtrační plochy. Pozinkované plechové rámy slouží jako podpůrná konstrukce. Použití stupně dofiltrování edrizzi® se doporučuje pro optimalizaci stupně oddělování zařízení. Jako dofiltrování jsou k dispozici různé prvky, které jsou koncipovány podle oblasti použití. Po úplném nasycení se mohou oddělovače barevných mlh a dodatečný filtr odděleně rychle a flexibilně jednotlivě vyměnit. Boxy edrizzi® Vario mohou být zlikvidovány cenově výhodně ve spalovacích zařízeních.

 

C

Oblast použití

Nezávisle na procesu aplikace lze systém edrizzi® použít v každém libovolném zařízení: horizontálně, ale také vertikálně nebo kombinovaně vestavěný vleže a vestoje. Od nejmenšího ručního stříkání až po automatizované lakovací dráhy. Technologii edrizzi® lze jednoduše a cenově výhodně napojit na stávající systémy. Dlouholetým používáním jsou zkušenostní hodnoty různých situací při lakování vysoké. Zvláštní řešení se vyvíjejí a testují

na technice.

edrizzi®

výrobek od Brainflash

edrizzi® auf LinkedIn  edrizzi® auf Google+