edrizzi® in Anwendung Autozulieferindustrie

Systémová řešení

Systémová řešení, která jsou specifická z důvodu použití, chápeme jako výzvu a další vývoj. Možností řešení ve zpracování povrchů je hodně, protože v praxi se jednotlivé způsoby zřídka dají porovnávat. Při každém použití tak existuje nová situace krycí vrstvy, v závislosti na materiálu, velikosti zařízení, použití a hospodaření se vzduchem.

V mnohých oblastech můžeme čerpat z naší dlouholeté zkušenosti: výzkum a vývoj na technice, nespočetné ověřené systémy, které běží a úzká spolupráce s renomovanými výrobci zařízení hovoří o našem knowhow. Zkušení pracovníci na technice edrizzi® berou míry na místě a plánují dovybavení a přechod k hospodárnému a ergonomickému systému lakování.

edrizzi® Stříkací box Modular

K jednoduchému dovybavení stávajícího zařízení, ale i pro nová zařízení doporučuje edrizzi® stříkací box modular, stříkací box se všemi znaky systému edrizzi® – je flexibilní co do velikosti, ergonomický, hospodárný

a má vysokou dobu nepřetržitého provozu.

Základ tvoří plechový korpus s odsávací ventilací a stěnou edrizzi® Vario s odpovídajícími typy. Podle toho, kde bude použit, se mohou integrovat až dva dofiltrovací stupně. Dofiltrování v odsávacím korpuse se dá vyměnit

zboku nezávisle na oddělovači barevné mlhy. K dofiltrování jsou k dispozici všechny prvky systému edrizzi®, závisí jen na aplikaci a povrchovém materiálu.

edrizzi® Spritzstand Modular

edrizzi® stříkací box Modular sestává z plechového korpusu s
odsávací ventilací a stěnou edrizzi® Vario s odpovídajícími typy

Odsávací ventilátor na
stříkacím boxu edrizzi®

edrizzi® Abluftventilator

edrizzi® v oblasti podzemní
chodby pro průmyslová použití

Toto řešení oddělování pro velká průmyslová zařízení lze jak dovybavit, tak i naplánovat do nových zařízení. Tento systém se již hojně používá v automobilovém průmyslu a v průmyslu dodávky automobilů. Při dodatečném vybavení přebírají měření vzduchu a plánování technici edrizzi®. Přestavba se zpravidla uskutečňuje o víkendu.

 

Nová zařízení
U nových zařízení doporučuje technika edrizzi® vestavět oddělovač barevné mlhy pod mřížkovým roštem vestoje. To umožní přístup ke krychlím edrizzi nezávisle na oblasti lakování a bez vyjmutí mřížkových roštů.

 

 

Dovybavení stávajících zařízení
U podlahového odsávání se dá systém Edrizzi zabudovat těsně pod mřížkové rošty lakovací dráhy vestoje, ale také vleže nebo otáčivě ve tvaru V. Krychle edrizzi® se ponoří v plechových vsazených dílech pod mřížkový rošt. Tyto vsazené díly se vyrábějí ve všech velikostech jako speciální výrobky. U tohoto použití je zvláštní výhodou až třicetinásobná doba nepřetržitého provozu systému edrizzi® ve srovnání s běžnými systémy, protože u těžkotonážních mřížkových roštů zvyšuje pouze občasná výměna oddělovačů barevné mlhy několikanásobně hospodárnost zařízení.

edrizzi® Neuanlagen Unterflurbereich für Industrieanwendungen

U nově koncipovaných lakovacích drah doporučuje technika edrizzi®
vertikální vestavbu oddělovače barevné mlhy v dolní části systému.

edrizzi® Nachrüstung Unterflurbereich für Industrieanwendungen

U nově koncipovaných lakovacích drah doporučuje technika edrizzi® vertikální vestavbu oddělovače barevné mlhy v dolní části systému.

edrizzi® a ULF

 

ULF je zkratka pro technologii cirkulačního filtru a používá se v lakýrnictví již řadu let. Kombinace edrizzi® s ULF vytváří vysoce účinný lakovací koncept až s 99 % oddělením u rychleschnoucích povrchových materiálů. Touto variantou jsou dosaženy doby upotřebitelnosti dodatečné filtrace až jeden rok.

Systém se skládá z obalu z pozinkovaného ocelového plechu s oddělovačem barevné mlhy edrizzi® Vario a odsávací skříně, látky bez konce v cirkulačním filtru, pohonného systému a odsávací jednotky.

 

 

 

 

 

Boxy edrizzi® Vario jsou prvním filtrovacím stupněm a oddělují velkou část barevné mlhy. Za ním stojící látka v cirkulačním filtru slouží jako dofiltrování. Zachytává zbylý jemný prach a nepřetržitě ho dopravuje do oblasti čištění. Jako čistící stanice slouží samočistící sběrač prachu, vyvinutý na technice edrizzi®. Zaschlý lakovací materiál se zde suše a čistě vysaje z transportního média a sbírá se zde ve 200 litrové nádrži. Cirkulační filtr tak zůstává stále schopný přijímat. Odsávání vzduchu se děje jako u bežných stříkacích boxů přes odsávací ventilátory.

edrizzi® a ULF lze vestavět, tak jako všechny oddělovací systémy firmy edrizzi®, vestoje nebo také vleže. Dovybavení na stávající zařízení je jednoduché a cenově výhodné. Systém edrizzi® a ULF je jedním z nejčistějších řešení pro všechny oblasti použití v lakýrnictví – od jednoduchých ručních stříkacích boxů přes výkonné varianty v podzemní chodbě až k systému edrizzi® a ULF jako součásti automatizovaných lakovacích drah.

 

 

edrizzi® ULF

Systém edrizzi® s ULF se skládá z obalu z pozinkovaného ocelového plechu s oddělovačem barevné mlhy edrizzi® Vario a odsávací skříně, látky bez konce v cirkulačním filtru, pohonného systému a odsávací jednotky.

Sběrač prachu ULF je samočistící

edrizzi® ULF Staubsammler Dust Collector
edrizzi® ULF Staubsammler

edrizzi® a ABRO

Systém edrizzi® a ABRO je kombinací stěny edrizzi® Vario se samonavíjecí dofiltrovací rohoží s automatickými impulzy. Kombinace dává vysoce účinný lakovací koncept až s 99 % oddělením pro lepivé povrchové materiály. Vždy podle použití jsou tímto systémem dosaženy týdny trvající doby upotřebitelnosti pro dodatečnou filtraci edrizzi®.

Koncept se skládá z obalu z pozinkovaného ocelového plechu s oddělovačem barevné mlhy edrizzi® Vario a odsávací skříně, dofiltrovací rohože a pohonného systému. Jako dofiltrování slouží rohož Paint-Stop.

 

 

 

 

 

Boxy edrizzi® Vario jsou prvním filtračním stupněm a zachycují velkou část barevné mlhy. Vzadu ležící filtrovací rohož slouží jako dofiltrování. Odděluje zbylý jemný prach, dostává automaticky další impuls a zase se navine. Nasycenou filtrovací rohož lze přes boční přístup jednoduše a rychle vyměnit nezávisle na stupni nasycení boxů Vario. Odsávání vzduch se uskutečňuje jako u běžných stříkacích boxů přes odsávací ventilátory.

 

edrizzi® a ABRO lze vestavět, tak jako všechny oddělovací systémy firmy edrizzi®, vestoje nebo také vleže. Dovybavení na stávající zařízení je jednoduché a cenově výhodné. Systém edrizzi® a ABRO je jedním z nejčistějších řešení pro všechny oblasti použití v lakýrnictví – od jednoduchých ručních stříkacích boxů přes výkonné varianty v podzemní chodbě až k systému edrizzi® jako součásti automatizovaných lakovacích drah.

 

edrizzi® ABRO

Systém edrizzi® a ABRO se skládá z obalu z pozinkovaného ocelového plechu s oddělovačem barevné mlhy edrizzi® Vario a odsávací skříně, dofiltrovací rohože a pohonného systému.

edrizzi®

výrobek od Brainflash

edrizzi® auf LinkedIn  edrizzi® auf Google+