edrizzi® Vario Farbnebelabscheider

Vario Oddělovač barevné mlhy

 

Cesta ke krychlím Vario

 

„Z našich výzkumů a zkušeností vyplynulo, že se Overspray usazuje v různých oblastech oddělovačů barevné mlhy – v závislosti na složení zpracovávaného materiálu. To bylo klíčem pro vybudování různých systémů vedení typu fine, medium a rough. Na vysvětlenou je nutno pro lepší pochopení komplexního systému oddělování barevné mlhy dodat, že se nemají nasytit všechny oblasti boxů. Hlavní podíl lakového prachu se hromadí v přední třetině, systémy vedení v hloubce slouží k tomu, aby se dosáhlo co možná nejvyššího stupně oddělení a nemají být tedy zcela nasyceny.“Michael Eder, vynálezce

 

Tři typy edrizzi® Vario jsou výsledkem dlouholetého vývoje a intenzivní výměny s lakýrnictvím a nahrazují tak dosavadní systém edrizzi® Automotive. Zpracování žáruvzdorné vlnité lepenky činí systém edrizzi® Vario bezpečným a stabilním v použití. Tři řešení podporují vlastnosti různých druhů laků a lepidel při příjmu. Tímto vývojem je pokryta každá oblast použití v lakýrnictví.

 

edrizzi® Vario Farbnebelabscheider ungesättigt und gesättigt

Lakový koláč na přední straně ovšem ještě zdaleka neznamená nasycení, protože se většina příjmu uskutečňuje v první třetině boxu a hloubka slouží k dosažení stupně oddělení!

Na jednoduchou kontrolu se přidrží u běžícího zařízení u vstupního otvoru list papíru. Když se papír při odsátí udrží, jsou boxy ještě funkční.

Tři typy edrizzi® Vario

 

Pro detailní informace klikněte na symboly.

edrizzi® Vario Fine
Vario
Fine
edrizzi® Vario Medium
Vario
Medium
edrizzi® Vario Rough
Vario
Rough

Vario fine edrizzi®


Vario fine se používá všude tam, kde osvědčený edrizzi® Vario medium naráží v oblasti stupně oddělení na své hranice. Příklady použití jsou vysokorotační zvony, velice jemně rozprášené rozpouštěcí laky, rychleschnoucí systémy a nanolaky.

edrizzi® Vario Fine Farbnebelabscheider Symbol
edrizzi® Vario Fine Farbnebelabscheider

Technické údajet

 

 • Vario fine 300 / 500
 • Filtrovací třída Oddělovač barevné mlhyr
 • Příjmová kapacitat do 100 kg/m2
 • Stupeň oddělenído 97 %
 • Objemový průtok 2000 – 3000 m3/m2h
 • Doporučená rychlost proudění 0,25 – 2 m/s
 • Počáteční tlaková diference u objemového průtoku Vario 300: 105 Pa
  Vario 500: 110 Pa
 • Teplotní odolnost do 80 °C
 • Odolnost proti vlhkosti 100 –150 g/m2 in 30 min. podle Coop
 • Hmotnost prázdnér Vario 300: 1406 g
  Vario 500: 2153 g
 • Chování při požáru Zertifikace DIN4102 Zkouška na silnou hořlavost. Třída stavebních hmot B1: zabraňující požáru

Míry (mm)

Abmessungen Vario Fine Front
Přední strana
Vario 300 / 500
Abmessungen Vario Fine 300 Seite
Bok
Vario 300
Abmessungen Vario Fine 500 Seite
Bok
Vario 500

Nasycenít

edrizzi® Vario Fine schematischer Innenaufbau Sättigung
Hlavní část lakové mlhy
se shromažďuje v přední
třetině boxů Vario.
edrizzi® Vario Fine schematischer Innenaufbau Sättigung

 

Vario medium

 

edrizzi® Vario medium nabízí řešení pro velkou část všech povrchových materiálů a od roku 2003 se úspěšně vyzkoušel a používá se ve všech oborech.

 

 

edrizzi® Vario Medium Farbnebelabscheider Symbol
edrizzi® Vario Medium Farbnebelabscheider

Technické údajet

 

 • Vario medium 300 / 500
 • Filtrovací třída Oddělovač barevné mlhy
 • Příjmová kapacitatdo 100 kg/m2
 • Stupeň oddělení do 97 %
 • Objemový průtok 2000 – 3000 m3/m2h
 • Doporučená rychlost proudění0,25 – 2 m/s
 • Počáteční tlaková diference u objemového průtokuVario 300: 68 Pa
  Vario 500: 88 Pa
 • Teplotní odolnostt do 80 °C
 • Odolnost proti vlhkosti 100 –150 g/m2 in 30 min. podle Coop
 • Hmotnost prázdnéVario 300: 1124 g
  Vario 500: 1892 g
 • Chování při požáruZertifikace DIN4102 Zkouška na silnou hořlavost. Třída stavebních hmot B1: zabraňující požáru

Miry (mm)

Abmessungen Vario Medium Front
Přední strana
Vario 300 / 500
Abmessungen Vario Medium 500 Seite
Bok
Vario 300
Abmessungen Vario Medium 300 Seite
Bok
Vario 500

Nasycenít

edrizzi® Vario Medium schematischer Innenaufbau Sättigung
Hlavní část lakové mlhy
se shromažďuje v přední
třetině boxů Vario.
edrizzi® Vario Medium schematischer Innenaufbau Sättigung

 

Vario medium hydro

 

edrizzi® Vario medium hydro nabízí řešení pro zařízení s vysokou vlhkostí vzduchu i pro aplikace, ve kterých se oddělovač barevné mlhy Vario přímo stříká na velmi krátkou vzdálenost s velmi mokrým povrchovým materiálem. Jako příklad slouží lakovaní malých součástek.

Pro zajištění co nejvyšší možné stability u vysoké vlhkosti, není provedení edrizzi® Vario medium hydro zhotoveno z požáru bránícího ale z nenavlhavého papíru.

 

 

edrizzi® Vario Medium Farbnebelabscheider Symbol

Technické údajet

 

 • Vario medium hydro 300 / 500
 • Filtrovací třída Oddělovač barevné mlhy
 • Příjmová kapacitatdo 100 kg/m2
 • Stupeň oddělení do 97 %
 • Objemový průtok 2000 – 3000 m3/m2h
 • Doporučená rychlost proudění0,25 – 2 m/s
 • Počáteční tlaková diference u objemového průtokuVario 300: 68 Pa
  Vario 500: 88 Pa
 • Teplotní odolnostt do 80 °C
 • Odolnost proti vlhkosti Doporučené podmínky skladování: Teplota 15 – 25°C, rel. vzdušná vlhkost 45 – 65%.
 • Hmotnost prázdnéVario 300: ≈ 1100 g
  Vario 500: ≈ 1900 g

Miry (mm)

Abmessungen Vario Medium Front
Přední strana
Vario 300 / 500
Abmessungen Vario Medium 500 Seite
Bok
Vario 300
Abmessungen Vario Medium 300 Seite
Bok
Vario 500

Nasycenít

edrizzi® Vario Medium schematischer Innenaufbau Sättigung
Hlavní část lakové mlhy
se shromažďuje v přední
třetině boxů Vario.
edrizzi® Vario Medium schematischer Innenaufbau Sättigung

Vario rough

 

edrizzi® Vario rough je řešením pro taková použití, při kterých Vario medium rychlým přemístěním vstupních otvorů nedosáhne doby nepřetržitého provozu, tedy vytváří na přední straně lakový koláč. Přitom se jedná o povrchové materiály s tendencí ke zpěnění.

edrizzi® Vario Rough Farbnebelabscheider Symbol
edrizzi® Vario Rough Farbnebelabscheider

Technické údajet

 

 • Vario rough 300 / 500
 • Filtrovací třída Oddělovač barevné mlhy
 • Příjmová kapacita do 100 kg/m2
 • Stupeň oddělenído 97 %
 • Objemový průtok 2000 – 3000 m3/m2h
 • Doporučená rychlost proudění 0,25 – 2 m/s
 • Počáteční tlaková diference u objemového průtoku Vario 300: 21 Pa
  Vario 500: 56 Pa
 • Teplotní odolnost do 80 °C
 • Odolnost proti vlhkosti 100 – 150 g/m2 ve 30 min podle Coop
 • Hmotnost prázdné Vario 300: 802 g
  Vario 500: 1576 g
 • Chování při požáru Zertifikace DIN4102 Zkouška na silnou hořlavost. Třída stavebních hmot B1: zabraňující požáru

Míry (mm)

Abmessungen Vario Rough Front
Přední strana
Vario 300 / 500
Abmessungen Vario Rough 500 Seite
Bok
Vario 300
Abmessungen Vario Rough 300 Seite
Bok
Vario 500

Nasycenít

edrizzi® Vario Rough schematischer Innenaufbau Sättigung
Hlavní část lakové mlhy
se shromažďuje v přední
třetině boxů Vario.
edrizzi® Vario Rough schematischer Innenaufbau Sättigung

edrizzi®

výrobek od Brainflash

edrizzi® auf LinkedIn  edrizzi® auf Google+