edrizzi® in Anwendung Autozulieferindustrie

Systeemoplossingen

Systeemoplossingen voor specifieke toepassingen beschouwen wij als uitdaging en een noodzaak voor verdere ontwikkeling. Maatwerk ontwikkelen is vaak noodzakelijk omdat elke applicatieproces uniek is door verschillen in het werkstuk, in de lak, en in de luchttechnische eigenschappen.

Op veel gebieden kunnen wij uit onze jarenlange ervaringen putten: Onderzoek en ontwikkeling in ons eigen technische laboratorium. Talloze maatwerksystemen die zich al in de praktijk hebben bewezen. De nauwe samenwerking met gerenommeerde installatiebouwers die ons de nodige know-how hebben opgeleverd.


Ervaren medewerkers van het technische edrizzi® laboratorium komen op locatie inmeten en ontwerpen de aanpassing met als doel om een economisch en ergonomisch laken coatingsysteem af te leveren.

edrizzi® spuitstand Modular

Om bestaande installaties achteraf en ook nieuwe installaties aan te passen wordt door edrizzi® de spuitwand Modular aanbevolen. Een spuitwand met alle functies van het edrizzi® system – flexibel in afmeting, hoogte, breedte. Ergonomisch, economisch en met hoge standtijd.

De basis wordt gevormd door een plaatstalen lichaam met afzuigventilatie en een edrizzi® Vario wand van hetzelfde type. Naargelang de toepassing kunnen twee nafilters geïntegreerd worden. De nafilteringen in de spuitwand kunnen onafhankelijk van de verfnevelafscheiding van de zijkant gewisseld worden. Voor de nafiltering staan,naargelang de applicatie en het oppervlaktemateriaal, alle elementen van het edrizzi® systeem ter beschikking.

edrizzi® Spritzstand Modular

De edrizzi® spuitstand Modular bestaat uit een plaatstalen corpus met
afzuigventilatie en een edrizzi®Vario wand van het overeenstemmende type

Afzuigventilator op een
edrizzi® spuitstand.

edrizzi® Abluftventilator

Ondervloer gebruik voor
industriële toepassingen

Deze afscheidingsoplossing, voor grote industriële installaties, kan achteraf en ook in nieuwe installaties geïnstalleerd worden. Dit systeem wordt al veelvuldig ingezet in de auto/onderdelenindustrie. Een aanpassen van een bestaande situatie wordt door edrizzi® technici doorgevoerd. De aanpassing gebeurt gewoonlijk in het weekend.

 

Nieuwe installaties Voor nieuwe installaties wordt door het technische edrizzi® laboratorium aanbevolen om de verfnevelafscheider, vertikaal, in de ruimte onder de roosters te installeren. Hierdoor zijn de edrizzi-kubussen onafhankelijk van de coatingzone toegankelijk en hoeven de roosters niet verwijderd te worden.

Aanpassing van bestaande installaties

Bij bodemafzuigingen kan het edrizzi® systeem onder de roosters van decoatingstraat, zowel staande als liggend of v-vormig draaibaar, geïnstalle-erd worden. De edrizzi® kubussen worden in plaatstalen inzetbakken onderde roosters geplaatst. Deze inzetbakken worden in alle groottes op maatvervaardigd. Bij deze toepassing van van het edrizzi® systeem is de bruik-baarheidsduur wel tot dertig keer langer vergeleken met andere systemen.Door het geringe aantal keer dat de verfnevelafscheider gewisseld hoeft teworden, gaat de efficiency van de installatie er enorm op vooruit.

edrizzi® Neuanlagen Unterflurbereich für Industrieanwendungen

Bij nieuw geconcipieerdecoatingstraten wordt doorhet technische edrizzi® laboratorium aanbevolen,
de verfnevelafscheiderverticaal in het onderstedeel van het systeem teinstalleren.

edrizzi® Nachrüstung Unterflurbereich für Industrieanwendungen

Bij nieuw geconcipieerde coatingstraten wordt door het technische edrizzi® laboratorium aanbevolen,
de verfnevelafscheider verticaal in het onderste deel van het systeem te installeren.

edrizzi® en ULF

ULF is de Duitse afkorting voor Omloopfiltertechnologie en wordt sinds vele jaren in de lak- en coatingindustrie ingezet. Door combinatie van edrizzi® met ULF ontstaat een uiterst effectief coatingconcept met maximaal 99 % afscheiding voor sneldrogende oppervlaktematerialen. Met deze variant kan de bruikbaarheidsduur van de nafiltering wel een jaar bereiken.


Het system bestaat uit een gegalvaniseerde plaatstalen behuizing met een edrizzi® Vario verfnevelafscheiding en een afzuigkast, een doorlopend omloopfiltervlies, het aandrijfsysteem en een afzuigeenheid.

 

 

 

De edrizzi® Vario boxen zijn de eerste filterstap en scheiden het grootste deel van de verfnevel af. Het daarachterliggende omloopfiltervlies dient als nafiltering. Het vangt het overige fijnstof op en transporteert het continu naar de reinigingszone. Als reinigingsstation dient een zelfreinigende stofverzamelaar, een ontwikkeling uit het technische edrizzi® laboratorium. Hier wordt het gedroogde lakmateriaal droog en schoon van het transportmedium afgezogen en in de 200 liter tank verzameld. Zo is de o mloopfilter voortdurend in staat materiaal op de nemen. De luchtafzuiging gebeurt bij traditionele spuitwanden via afzuigventilators.


edrizzi® en ULF kan, evenals alle afzuigsystemen van edrizzi®, zowel staande als ook liggend geïnstalleerd worden. En aanpassing aan bestaande installaties is eenvoudig en met geringe kosten mogelijk. Het edrizzi® en ULF systeem is één van de schoonste oplossingen voor alle toepassingsgebieden in de lak- en coatingindustrie - van eenvoudig handmatig bedienbare spuitwanden tot krachtige ondervloervarianten en tot het edrizzi® en ULF systeem als onderdeel van geautomatiseerde coatingstraten.

edrizzi® ULF

Het systeem edrizzi® met ULF bestaat uit een behuizing uit gegalvaniseerd
plaatstaal met een edrizzi®Vario verfnevelafscheiding en een afzuigkast,
een doorlopend omloopfilter- vlies, het aandrijfsysteem en eenaufzuigeenheid.

De ULF-stofverzamelaar

is zelfreinigend

edrizzi® ULF Staubsammler Dust Collector
edrizzi® ULF Staubsammler

edrizzi® en ABRO

Het systeem edrizzi® en ABRO is de combinatie van een edrizzi® Vario wand met een automatisch synchroon lopende, zelfoprollende nafiltermat. Door deze combinatie ontstaat een uiterst effectief coatingconcept met
maximaal 99 % afscheiding voor kleverige oppervlaktematerialen. Naarge- lang de toepassing wordt met dit systeem voor de edrizzi® nafiltering een bruikbaarheidsduur van meerdere weken bereikt.

 

Het concept bestaat uit een gegalvaniseerde staalplaatbehuizing met een edrizzi® Vario verfnevelafscheiding en een afzuigkast, een nafiltermat en het aandrijfsysteem.Als nafiltering dient meestal een Paint Stop-mat.

 

De edrizzi® Vario boxen zijn de eerste filterstap en vangen het grootste deel van de verfnevel op. De daarachterliggende filtermat dient als nafiltering. Ze scheidt het overige fijne stof af, word automatisch gesynchroniseerd en weer opgerold. De verzadigde filtermat kan, onafhankelijk van de verzadigingsgraad van de Vario-boxen, door zijdelingse toegang eenvoudig en snel gewisseld worden. De luchtafzuiging gebeurt, net als bij de traditionele spuitstanden, via afzuigventilators.

edrizzi® en ABRO kan, zoals alle afscheidingssystemen van edrizzi®, zowel staande als liggend geïnstalleerd worden. Een aanpassing aan bestaande installaties is eenvoudig en met geringe kosten mogelijk. Het edrizzi®
en ABRO systeem is één van de schoonste oplossingen voor alle toepassingsgebieden in de lak-en coatingindustrie. Van eenvoudig handmatig bedienbarespuitwanden tot krachtige ondervloervarianten en tot het edrizzi® en ULF systeem als onderdeel van geautomatiseerde coatingstraten.

edrizzi® ABRO

Het system edrizzi® en ABRO bestaat uit een behuizing uit gegalvaniseerd
plaatstaal met een edrizzi® Vario verfnevelafscheiding en een afzuigkast,
een nafiltermat en het aandrijfsysteem.

edrizzi®

een product van Brainflash

edrizzi® auf LinkedIn  edrizzi® auf Google+